Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba - Healer Of Children (2020)
0 lượt xem
Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba - Healer Of Children (2020)
Xem phim
[Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba - Healer Of Children (2020)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 44/44 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba - Healer Of Children [nd] Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba kể về câu chuyện của Đặng Tử Nang (do Trần Hiểu thủ vai) là một bác sĩ tài năng, đẹp trai tuy có gia thế giàu có nhưng vẫn hết lòng vì công việc và mong muốn cống hiến sức lực để giúp đỡ cho các bệnh nhi trong bệnh viện Cốc Lập Phong. Trong quá trình công tác, bác sĩ Đặng Tử Ngang nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp Tiêu Giai Nhân đến từ Vân Nam. Cô là nữ bác sĩ luôn sát cánh cùng Đặng Tử Ngang trong mọi hoàn cảnh khó khăn, cho thấy sự đoàn kết, tương thân tương ái của đội ngũ bác sĩ nhi khoa tài ba, giàu nhiệt huyết. [/nd] [br/VietSub] [HX 1|https://vie.haiphim.com/share/d09260384253eef3eb4e94f9beb869b4] [HX 2|https://vie.haiphim.com/share/83756b985266168d0d29c6c9a146db50] [HX 3|https://vie.haiphim.com/share/009d4a3d23853b06a1a169aa01dfb703] [HX 4|https://vie.haiphim.com/share/9b4f523bc0bbeb448798cf4b49cd1c1a] [HX 5|https://vie.haiphim.com/share/70e5f57f75c29b0811aa98799bb0a61f] [HX 6|https://vie.haiphim.com/share/7ce6aa193902742535f640eff746a494] [HX 7|https://vie.haiphim.com/share/78df662f141715d49dad1c3a3b356531] [HX 8|https://vie.haiphim.com/share/f334fd0f4700b83c04b5ffb104bdbcd0] [HX 9|https://vie.haiphim.com/share/a1bdeb626662373c4e0f1784388a52b7] [HX 10|https://vie.haiphim.com/share/13c0a0edfa0a93c79ff4c6b17dd8d9fb] [HX 11|https://vie.haiphim.com/share/92e6e39aa562727fa1f68d0f48649be8] [HX 12|https://vie.haiphim.com/share/7c36d0294e81c33334bc3ba033bddab8] [HX 13|https://vie.haiphim.com/share/9b7edc4dfd8e15db7b795826ad0a967b] [HX 14|https://vie.haiphim.com/share/1e0150ca25987676d127c0563c500ade] [HX 15|https://vie.haiphim.com/share/28dcee36ddc3665d679c5e8372568a31] [HX 16|https://vie.haiphim.com/share/b7bc207b68ea9a373b68fbff4f6fdf49] [HX 17|https://vie.haiphim.com/share/a9dcbcf84c2c778f7dc54733dc57be25] [HX 18|https://vie.haiphim.com/share/614f4f0d8a780ed18742f0193cd31af4] [HX 19|https://vie.haiphim.com/share/e52c9599ea82e008745896110ba2804a] [HX 20|https://vie.haiphim.com/share/73091f523aa6c6f44674cdb664bf39b3] [HX 21|https://vie.haiphim.com/share/7d62228d788292ee693d12fd549e7745] [HX 22|https://vie.haiphim.com/share/d805f6b15edb8bceaf116526fad1609c] [HX 23|https://vie.haiphim.com/share/b1b207a09a44e6a5528fb4c90ae85143] [HX 24|https://vie.haiphim.com/share/6627a69dbc37004e43fe0e1b18086f3a] [HX 25|https://vie.haiphim.com/share/a588b762d68fe60225d3de3c647a52b9] [HX 26|https://vie.haiphim.com/share/49d86226f20f62ca878fd1b8e4cfc29c] [HX 27|https://vie.haiphim.com/share/eb7bfee7a00af6aedab37fdb7fc71d64] [HX 28|https://vie.haiphim.com/share/8210d4caae707aa1f8be6d3fd558812b] [HX 29|https://vie.haiphim.com/share/1b43914f3e2e1f22b1090eb86d69fe11] [HX 30|https://vie.haiphim.com/share/3f3d00da06bb333dafc5705b5b29039a] [HX 31|https://vie.haiphim.com/share/7a7b4862f2e69483a113f471c2f98acf] [HX 32|https://vie.haiphim.com/share/b2f71e709eff7ed487160747496fc207] [HX 33|https://vie.haiphim.com/share/0fc58940025dd55d0d280db02d87412c] [HX 34|https://vie.haiphim.com/share/1ba37cae58481d89e0dd7dce037432cc] [HX 35|https://vie.haiphim.com/share/e271b6eda6d30235aaec1743673316ce] [HX 36|https://vie.haiphim.com/share/bd226797c6f94e77d81ea064be12e2ee] [HX 37|https://vie.haiphim.com/share/867d6c2fa26c1218f8a23d56c21fbea2] [HX 38|https://vie.haiphim.com/share/5a45d7bae2d4d07061d3e882475b049b] [HX 39|https://vie.haiphim.com/share/d8f5b4e765e49ddc455e6b7b4f550b72] [HX 40|https://vie.haiphim.com/share/e6c7ae6b21d9b4d5f352ab798d94ecf7] [HX 41|https://vie.haiphim.com/share/bd6a06f41bae67be959e5b44addc880f] [HX 42|https://vie.haiphim.com/share/aea93b39fbf6af64f5785c9514c1ef39] [HX 43|https://vie.haiphim.com/share/fa83913474984093ec143f9ecd86712a] [HX 44|https://vie.haiphim.com/share/ab8e9ef52f45f5ccd819e0d96f017447] [br/Thuyết Minh] [HX #1|https://short.ink/81QCO6Bpc5] [HX #2|https://short.ink/MzE99FisM] [HX #3|https://short.ink/AjEVr5dvv9] [HX #4|https://short.ink/Z1JP1DHXb] [HX #5|https://short.ink/ZRb4ummP6] [HX #6|https://short.ink/BKEcayA-4] [HX #7|https://short.ink/-qkopieA9] [HX #8|https://short.ink/i5hx00Mw4] [HX #9|https://short.ink/j75yeCFSg] [HX #10|https://short.ink/b_Fq8u2bv] [HX #11|https://short.ink/V8naB41Fi] [HX #12|https://short.ink/w5wtTXJw3] [HX #13|https://short.ink/xswgN9B-N] [HX #14|https://short.ink/C_QUYxbGZ] [HX #15|https://short.ink/cSr1jPujc] [HX #16|https://short.ink/EgMyNC4m2] [HX #17|https://short.ink/WyRf3jGAR] [HX #18|https://short.ink/GSrgkAY2L] [HX #19|https://short.ink/-byGaliXe] [HX #20|https://short.ink/at1RFyFkS] [HX #21|https://short.ink/SC5JI2l2w] [HX #22|https://short.ink/hWKCaUoy4E] [HX #23|https://short.ink/_879vLioh] [HX #24|https://short.ink/bUNOMYqJo] [HX #25|https://short.ink/Meau5itDJ] [HX #26|https://short.ink/04PSUYh3x] [HX #27|https://short.ink/X6y006aFS] [HX #28|https://short.ink/btV2TiezW] [HX #29|https://short.ink/R94LxdcOa] [HX #30|https://short.ink/hCp2oSaFf] [HX #31|https://short.ink/muYqhVg9z] [HX #32|https://short.ink/0V-haISWM] [HX #33|https://short.ink/l8HkykJbA] [HX #34|https://short.ink/iuq2irAkp] [HX #35|https://short.ink/rDFcXa1hY] [HX #36|https://short.ink/w0swh1xML] [HX #37|https://short.ink/hvhL6GZz9] [HX #38|https://short.ink/v5IBGU4JJ] [HX #39|https://short.ink/qij_27ldf] [HX #40|https://short.ink/hyV5I-e0F] [HX #41|https://short.ink/lPeGVDSY8] [HX #42|https://short.ink/ngvNOM4Km] [HX #43|https://short.ink/UsBKrXOZi] [HX #44|https://short.ink/QlA68z8-F] [drt] Dương Lỗi [/drt] [act] Giả thanh, Trần Hiểu, Vu Tiểu Vỹ, Vương Tử Văn, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 13/09/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 44/44 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo