Bác Sĩ Thiên Tài 4 - The Good Doctor season 4 (2020)
0 lượt xem
Bác Sĩ Thiên Tài 4 - The Good Doctor season 4 (2020)
Xem phim
[Bác Sĩ Thiên Tài 4 - The Good Doctor season 4 (2020)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 20/20 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Bác Sĩ Thiên Tài 4 - The Good Doctor season 4 [nd] Shaun Murphy, một bác sĩ trẻ mắc hội chứng bác học được nhận vào khoa phẫu thuật tim của một bệnh viện danh tiếng. Liệu một người bị tự kỷ có thể cứu người? [/nd] [br/Review] [HX #1|https://www.facebook.com/badeoreview/videos/1218516842003786/] [HX #3|https://www.facebook.com/anhchangreview/videos/789940011615284/] [HX #4|https://www.facebook.com/anhchangreview/videos/181922996778651/] [HX #5|https://www.facebook.com/dancingmindsau/videos/1121617205269971/] [HX #6|https://www.facebook.com/loc.media.2020/videos/978460189373081/] [HX #7|https://www.facebook.com/anhchangreview/videos/904510040116683/] [HX #8|https://www.facebook.com/102091034901593/videos/823696438426030/] [br/VietSub] [HX #1|https://kd.hd-bophim.com/share/5421e013565f7f1afa0cfe8ad87a99ab] [HX #2|https://kd.hd-bophim.com/share/caa202034f268232c26fac9435f54e15] [HX #3|https://kd.hd-bophim.com/share/84c2d4860a0fc27bcf854c444fb8b400] [HX #4|https://kd.hd-bophim.com/share/72007983849f4fcb0ad565439834756b] [HX #5|https://kd.hd-bophim.com/share/14c879f3f5d8ed93a09f6090d77c2cc3] [HX #6|https://kd.hd-bophim.com/share/c2f32522a84d5e6357e6abac087f1b0b] [HX #7|https://kd.hd-bophim.com/share/f34185c4ca5d58e781d4f14173d41e5d] [HX #8|https://kd.hd-bophim.com/share/4fa91c19016cb1f807ea47b5a959d518] [HX #9|https://kd.hd-bophim.com/share/7de32147a4f1055bed9e4faf3485a84d] [HX #10|https://kd.hd-bophim.com/share/586f9b4035e5997f77635b13cc04984c] [HX #11|https://kd.hd-bophim.com/share/12092a75caa75e4644fd2869f0b6c45a] [HX #12|https://kd.hd-bophim.com/share/09ba3f0df1447f40e98674ba9d62c747] [HX #13|https://kd.hd-bophim.com/share/2e1b24a664f5e9c18f407b2f9c73e821] [HX #14|https://kd.hd-bophim.com/share/86a1793f65aeef4aeef4b479fc9b2bca] [HX #15|https://kd.hd-bophim.com/share/703957b6dd9e3a7980e040bee50ded65] [HX #16|https://kd.hd-bophim.com/share/66121d1f782d29b62a286909165517bc] [HX #17|https://kd.hd-bophim.com/share/5abdf8b8520b71f3a528c7547ee92428] [HX #18|https://kd.hd-bophim.com/share/def7924e3199be5e18060bb3e1d547a7] [HX #19|https://kd.hd-bophim.com/share/e3ea33961a7c5b1ec04d6c97aa3b5379] [HX #20|https://kd.hd-bophim.com/share/56503192b14190d3826780d47c0d3bf3] [br/Thuyết Minh] [HX #1|https://short.ink/FnElV9x2D] [HX #2|https://short.ink/CjPStFOXvi] [HX #3|https://short.ink/Tw8OumWDs] [HX #4|https://short.ink/itN8wwCCC] [HX #5|https://short.ink/-m8ojD0Bh] [HX #6|https://short.ink/sSpcRfWkWk] [HX #7|https://short.ink/xD3R_yyP3] [HX #8|https://short.ink/pM50uNMVS] [HX #9|https://short.ink/LnjHgJmxJ] [HX #10|https://short.ink/RQPaU4bWJR] [HX #11|https://short.ink/73tKqQlMa] [HX #12|https://short.ink/xZ2YM4Kp4] [HX #13|https://short.ink/XwsTkErwm] [HX #14|https://short.ink/EtUrUFfO88] [HX #15|https://short.ink/ZP6vsvwM8] [HX #16|https://short.ink/0NqoMR7vH] [HX #17|https://short.ink/uqXmfJPaE] [HX #18|https://short.ink/tvUFRvypQ] [HX #19|https://short.ink/bx6xQRk3z] [HX #20|https://short.ink/1wZSNX9G8] [drt] David Shore [/drt] [act] Antonia Thomas, Freddie Highmore, Hill Harper, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 14/12/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 20/20 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo