Bảo Vệ Vị Vua Rồng - Blessing of the Sea (2019)
0 lượt xem
Bảo Vệ Vị Vua Rồng - Blessing of the Sea (2019)
Xem phim
[Bảo Vệ Vị Vua Rồng - Blessing of the Sea (2019)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 121/121 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Bảo Vệ Vị Vua Rồng - Blessing of the Sea [nd] Sim Chung Yi có khả năng phân biệt hàng ngàn màu sắc. Đó là một cô gái tươi sáng. Sim Chung Yi gặp một nhạc công piano tên là Ma Poong Do. Anh ta là nhạc công giỏi nhưng bị chỉ trích là một người thiếu nhạy cảm. Sim Chung Yi và Ma Poong Do đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sim Chung Yi cũng đang trong hành trình khám phá ra bí mật của bố mình. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/YlbSsXyUn] [HX #2|https://short.ink/LsATaVOIO] [HX #3|https://short.ink/DCsAgaJZ9] [HX #4|https://short.ink/u0FZ9DyMP] [HX #5|https://short.ink/0ef_QXBOe] [HX #6|https://short.ink/J_BGj1h-r] [HX #7|https://short.ink/9swBpWJQi] [HX #8|https://short.ink/tzRRUEakx] [HX #9|https://short.ink/xDJ7eECKm] [HX #10|https://short.ink/2dle3R-_f] [HX #11|https://short.ink/UBxqT1EGq] [HX #12|https://short.ink/wzzPQ3wXB] [HX #13|https://short.ink/wtEzfEYLj] [HX #14|https://short.ink/n0wsLjNmc] [HX #15|https://short.ink/kl-We9c1P] [HX #16|https://short.ink/rLpU97Gyq] [HX #17|https://short.ink/HI-tfM5nI] [HX #18|https://short.ink/6ol4ejuAH] [HX #19|https://short.ink/UX8irOI3y] [HX #20|https://short.ink/sBDeDKmOr] [HX #21|https://short.ink/OMniD1tsh] [HX #22|https://short.ink/8TInVbQt5] [HX #23|https://short.ink/UZBUFoQif] [HX #24|https://short.ink/LXtWZ5gaR] [HX #25|https://short.ink/xyZKFjNL4] [HX #26|https://short.ink/sF6POqvhW] [HX #27|https://short.ink/4lbDwrbIJ] [HX #28|https://short.ink/KE_PtnSSy] [HX #29|https://short.ink/KiF-2uWGW] [HX #30|https://short.ink/HfUljOADH] [HX #31|https://short.ink/LL31K5GGk] [HX #32|https://short.ink/2KW07bO3R] [HX #33|https://short.ink/UvuusR0XO] [HX #34|https://short.ink/ucLHP1NPa] [HX #35|https://short.ink/sgHLGEkD9] [HX #36|https://short.ink/EFmrDo2Tr] [HX #37|https://short.ink/WbIYS_ONT7] [HX #38|https://short.ink/P1LhkXA14] [HX #39|https://short.ink/TubgBle3nK] [HX #40|https://short.ink/-NAWZKL-G] [HX #41|https://short.ink/CRH65HgAe] [HX #42|https://short.ink/yfDzJW8sT] [HX #43|https://short.ink/ENApXCRAE] [HX #44|https://short.ink/3zb9txHwhc] [HX #45|https://short.ink/RDLZm1Uvh] [HX #46|https://short.ink/BPtEpYEIn] [HX #47|https://short.ink/gZw4s8A5K] [HX #48|https://short.ink/s0BZLVvqa] [HX #49|https://short.ink/lKeEk3dwl] [HX #50|https://short.ink/9I4268swp] [HX #51|https://short.ink/H4HJk-40U] [HX #52|https://short.ink/0b94OEvbH] [HX #53|https://short.ink/o9_KZHqnN] [HX #54|https://short.ink/sqXD6E7NA] [HX #55|https://short.ink/vewxviXGu] [HX #56|https://short.ink/5b37y8BGb] [HX #57|https://short.ink/-iaMnR3Z7] [HX #58|https://short.ink/4jmAkvPfi] [HX #59|https://short.ink/B7p-gCelB] [HX #60|https://short.ink/uwGhZusVm] [HX #61|https://short.ink/T64KOht5H] [HX #62|https://short.ink/Ux6p-UcYJ] [HX #63|https://short.ink/nCzOcN1yb] [HX #64|https://short.ink/GIZtsXFCK] [HX #65|https://short.ink/mxsV6mlA_] [HX #66|https://short.ink/8lfAUJKF4] [HX #67|https://short.ink/aMiTSjMHu] [HX #68|https://short.ink/NspFnp3Ha] [HX #69|https://short.ink/zdVTvbddc] [HX #70|https://short.ink/jRiEELz_8] [HX #71|https://short.ink/WmQh7ir6F] [HX #72|https://short.ink/Za6ECp5qm] [HX #73|https://short.ink/O_mt2fTAA] [HX #74|https://short.ink/xx6ENI3I3] [HX #75|https://short.ink/FoDNbUNwm] [HX #76|https://short.ink/ozWXqNpBZ] [HX #77|https://short.ink/kd4GA8UrM] [HX #78|https://short.ink/L1jr4hw1D] [HX #79|https://short.ink/V4DyBF0Wp] [HX #80|https://short.ink/u4ZQPJ3wj] [HX #81|https://short.ink/K1X89VdJ5] [HX #82|https://short.ink/47PV1zISB] [HX #83|https://short.ink/einp1dr73] [HX #84|https://short.ink/xuWY4dNMk] [HX #85|https://short.ink/dRu5yYcpq] [HX #86|https://short.ink/45TMYzok5] [HX #87|https://short.ink/RHEG2iaXK] [HX #88|https://short.ink/Fpiv2TcKt] [HX #89|https://short.ink/sEdZtC5rL] [HX #90|https://short.ink/YT8hzp0y0] [HX #91|https://short.ink/9U4d9dvv8] [HX #92|https://short.ink/D4eq4VynA] [HX #93|https://short.ink/XOqyjD2bJ] [HX #94|https://short.ink/8NkYpFqVY] [HX #95|https://short.ink/HsRW5dAys] [HX #96|https://short.ink/unsm_5XAG] [HX #97|https://short.ink/YDZPQMOgp] [HX #98|https://short.ink/f9O7CSoAm] [HX #99|https://short.ink/UUETHy7-b] [HX #100|https://short.ink/jySg4YCXv] [HX #101|https://short.ink/tSXl5QYPw6] [HX #102|https://short.ink/NXQ348rCT] [HX #103|https://short.ink/o52QGNjup] [HX #104|https://short.ink/ms4Ab7UWa] [HX #105|https://short.ink/t6E8KDPL0] [HX #106|https://short.ink/gZNfheaYb] [HX #107|https://short.ink/gP0pxu-2q] [HX #108|https://short.ink/_jCapbJkd] [HX #109|https://short.ink/VDsFixDp2] [HX #110|https://short.ink/AObT8c7f6] [HX #111|https://short.ink/9xkb3Q6c6] [HX #112|https://short.ink/OBzqls_C8] [HX #113|https://short.ink/Z6YzHK1oM] [HX #114|https://short.ink/-cVE88I0J] [HX #115|https://short.ink/Jq8lA9Xb_] [HX #116|https://short.ink/NPRvb9bV4] [HX #117|https://short.ink/nI9C8VccV] [HX #118|https://short.ink/nFXwEXU5T] [HX #119|https://short.ink/dCwT6pRMy] [HX #120|https://short.ink/negMyfP0K] [HX #121|https://short.ink/GN5KWmFAj] [drt] Choi Eun-Kyeong [/drt] [act] Jae Hee, Jo An, Kim Hyung Min, Lee So yeon, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 09/09/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 121/121 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo