Lạc Ngoài Không Gian - Lost in Space (2018)
0 lượt xem
Lạc Ngoài Không Gian - Lost in Space (2018)
Xem phim
[Lạc Ngoài Không Gian - Lost in Space (2018)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 10/10 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Lạc Ngoài Không Gian - Lost in Space [nd] Sau vụ nổ, con tàu của gia đình Robinson đã rơi xuống 1 hành tinh ngoài không gian. Tại đây, họ đã chiến đấu để chống lại mọi thứ và tìm cách sống sót, cũng như thoát khỏi hành tinh này. Nhưng họ luôn bị bao quanh bởi những thứ bí ẩn. [/nd] [br/Review] [TẬP 4|https://www.facebook.com/113419660312822/videos/349661333772713/] [br/VietSub] [TẬP 1|https://vie.haiphim.com/share/6a8018b3a00b69c008601b8becae392b] [TẬP 2|https://vie.haiphim.com/share/a05d886123a54de3ca4b0985b718fb9b] [TẬP 3|https://vie.haiphim.com/share/774b0e07753b0b94d1a1c5b0543b5fe1] [TẬP 4|https://vie.haiphim.com/share/f95ec3de395b4bce25b39ef6138da871] [TẬP 5|https://vie.haiphim.com/share/d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed] [TẬP 6|https://vie.haiphim.com/share/6add07cf50424b14fdf649da87843d01] [TẬP 7|https://vie.haiphim.com/share/78d69f40906679a976dc4d45cebffbe6] [TẬP 8|https://vie.haiphim.com/share/4da9d7b6d119db4d2d564a2197798380] [TẬP 9|https://vie.haiphim.com/share/4baf54f36935058bcc696fcef3f4689b] [TẬP 10|https://vie.haiphim.com/share/ecdcd675b3a4cbb5578baf72f255ec21] [br/Thuyết Minh] [HX #1|https://www.fembed.com/v/j-e-gud12dg-3z3] [HX #2|https://www.fembed.com/v/7rqrdsgyzglp6x0] [HX #3|https://www.fembed.com/v/w3m3gun8d4mkjne] [HX #4|https://www.fembed.com/v/36m63um43-r5x63] [HX #5|https://www.fembed.com/v/36m63um4352rr34] [HX #6|https://www.fembed.com/v/13p3yuj6zxemp13] [HX #7|https://www.fembed.com/v/py5yghmxyw-km4g] [HX #8|https://www.fembed.com/v/-z0zqhpwl436-dy] [HX #9|https://www.fembed.com/v/8pjp0t867qdrx4n] [HX #10|https://www.fembed.com/v/ny3ygh2qxk57n85] [drt] Matt Sazama [/drt] [act] Maxwell Jenkins, Molly Parker, Toby Stephens, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 11/12/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 10/10 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo