Quyến Luyến Giang Hồ - Lovely Swords Girl (2019)
0 lượt xem
Quyến Luyến Giang Hồ - Lovely Swords Girl (2019)
Xem phim
[Quyến Luyến Giang Hồ - Lovely Swords Girl (2019)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Quyến Luyến Giang Hồ - Lovely Swords Girl [nd] Phim Quyến Luyến Giang Hồ (Lovely Swords Girl ) hay Luyến Luyến Giang Hồ Xảy ra ở một thời đại không có trong lịch sử, giữa trận phân tranh của các môn phái, trong quá trình cô nương hoa si Vu Thịnh Ưu đi tìm tình yêu, hai phần tình yêu đặc biệt chân thành. Lão công “ngốc” Cung Viễn Tu mà nàng bị nhan sắc lừa gả, ngu khờ nhưng chính là cuồng ma hộ thê, yêu chiều thuận theo Vu Thịnh Ưu vô điều kiện. Một bên là người kết duyên cùng nàng khi còn nhỏ, chưởng môn Ái Đức Ngự Thư, khổ tâm yêu say đắm Vu Thịnh Ưu nhiều năm, cam nguyện vì nàng vứt bỏ tất cả, bỏ mạng cũng không tiếc. [/nd] [br/Review] [TẬP 1|https://www.facebook.com/1601928539833500/videos/479068187243786/] [br/VietSub] [HX #1|https://vie.haiphim.com/share/68d3743587f71fbaa5062152985aff40] [HX #2|https://vie.haiphim.com/share/723dadb8c699bf14f74503dbcb6e09c1] [HX #3|https://vie.haiphim.com/share/f0837f171aae7ccf1a8909b6a0cc3559] [HX #4|https://vie.haiphim.com/share/7a9a322cbe0d06a98667fdc5160dc6f8] [HX #5|https://vie.haiphim.com/share/001ab2fa029c064a45e41f8b2644a292] [HX #6|https://vie.haiphim.com/share/1770ae9e1b6bc9f5fd2841f141557ffb] [HX #7|https://vie.haiphim.com/share/3a4496776767aaa99f9804d0905fe584] [HX #8|https://vie.haiphim.com/share/b9cfe8b6042cf759dc4c0cccb27a6737] [HX #9|https://vie.haiphim.com/share/a08e32d2f9a8b78894d964ec7fd4172e] [HX #10|https://vie.haiphim.com/share/e7a425c6ece20cbc9056f98699b53c6f] [HX #11|https://vie.haiphim.com/share/769c3bce651ce5feaa01ce3b75986420] [HX #12|https://vie.haiphim.com/share/d5036c64412973d610202be8dce2b82a] [HX #13|https://vie.haiphim.com/share/522e1ea43810e90242942ccc0995dae1] [HX #14|https://vie.haiphim.com/share/54c3d58c5efcf59ddeb7486b7061ea5a] [HX #15|https://vie.haiphim.com/share/0e4ceef65add6cf21c0f3f9da53b71c0] [HX #16|https://vie.haiphim.com/share/1b33d16fc562464579b7199ca3114982] [HX #17|https://vie.haiphim.com/share/457ded6f20b28feb21b9bca73c498671] [HX #18|https://vie.haiphim.com/share/43975bc2dfc84641a2a8c4d3fe653176] [HX #19|https://vie.haiphim.com/share/68abef8ee1ac9b664a90b0bbaff4f770] [HX #20|https://vie.haiphim.com/share/4a4526b1ec301744aba9526d78fcb2a6] [HX #21|https://vie.haiphim.com/share/956685427c5cd9dcb04f784272727336] [HX #22|https://vie.haiphim.com/share/86a2f353e1e6692c05fe83d6fc79cf9d] [HX #23|https://vie.haiphim.com/share/e4a86b0d7bf4c46d7d550a92b0b2fcae] [HX #24|https://vie.haiphim.com/share/f5e62af885293cf4d511ceef31e61c80] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=00A7Ca1j1] [HX #2|https://short.ink/?v=GtWGygRGI] [HX #3|https://short.ink/?v=SejqztLXQ] [HX #4|https://short.ink/?v=63j6Y5-5G] [HX #5|https://short.ink/?v=YamciWwTB] [HX #6|https://short.ink/?v=GYdCB-WRg] [HX #7|https://short.ink/?v=6ui99UjoV] [HX #8|https://short.ink/?v=-HTH0Lp5C] [HX #9|https://short.ink/?v=AHScNICVK] [HX #10|https://short.ink/?v=kzEFFxETg] [HX #11|https://short.ink/?v=FCJXE6kde] [HX #12|https://short.ink/?v=5ohE3PTZr] [HX #13|https://short.ink/?v=n9q83uA5c] [HX #14|https://short.ink/?v=C31sbSbfC] [HX #15|https://short.ink/?v=qazhGBkeX] [HX #16|https://short.ink/?v=dYHxTGSwB] [HX #17|https://short.ink/?v=U99BODfup] [HX #18|https://short.ink/?v=VziIzN7pZ] [HX #19|https://short.ink/?v=46T0HJ7KF] [HX #20|https://short.ink/?v=cbzUsotdR] [HX #21|https://short.ink/?v=AXdFUczvN] [HX #22|https://short.ink/?v=jEqbuKEpM] [HX #23|https://short.ink/?v=I_is_QQRC] [HX #24|https://short.ink/?v=VWeYRnsbE] [drt] Lý Mai [/drt] [act] Dương Sĩ Trạch, Hà Nghi Khiêm, Khương Tranh Vũ, Lý Gia Hào, Ngô Thiên Doanh, Từ Khải Hâm, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 30/09/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 24/24 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo