Thả Thính Phượng Minh - Dance of the Phoenix (2020)
0 lượt xem
Thả Thính Phượng Minh - Dance of the Phoenix (2020)
Xem phim
[Thả Thính Phượng Minh - Dance of the Phoenix (2020)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 30/30 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Thả Thính Phượng Minh - Dance of the Phoenix [nd] Thả Thính Phượng Minh xoay quanh thiên tài thiếu nữ Phượng Vũ bị kẻ thù Tả Thanh Loan lên kế hoạch ám sát khiến nàng mất đi dòng máu chân chính của phượng hoàng và trở thành phế nhân. Cùng lúc đó, cô sinh viên đại học chuyên ngành đông y Mạnh Viện vì một sự cố mà xuyên không vào giới tu tiên, tỉnh lại dưới thân phận Phượng Vũ. Từ đây, Mạnh Viện đã dùng sự thông minh và kiến thức đông y ở thời hiện đại của mình để bảo vệ người nhà ở một thế giới khác. Nàng gặp gỡ và viết nên câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào với Thánh tử Quân Lâm Uyên của gia tộc đứng đầu Quân Vũ. [/nd] [br/SV VIP] [HX #1|https://vie.haiphim.com/share/db4b852fceaa5260e33e1cfcfe37fbb9] [HX #2|https://vie.haiphim.com/share/cd1c5d5ddfe4d787cf00ab019784d0da] [HX #3|https://vie.haiphim.com/share/d26f2e40e165eba24032e5767061c60c] [HX #4|https://vie.haiphim.com/share/89a00d1f45ff0e3d4647dcf08a8b02e4] [HX #5|https://vie.haiphim.com/share/7d49c3e7fa0a529bbcd35b3c858e886e] [HX #6|https://vie.haiphim.com/share/e8cb0ac59a9744f498ee353068cbcecb] [HX #7|https://vie.haiphim.com/share/4859e3980bbc8dd65d8f7a68feffea54] [HX #8|https://vie.haiphim.com/share/e64cacc12d96e7d6fda6e292ffc84bf4] [HX #9|https://vie.haiphim.com/share/b091041b6a9c7b39ba303f8d4c950e4a] [HX #10|https://vie.haiphim.com/share/5c9ed990f67300b9ad87bd008cce0d88] [HX #11|https://vie.haiphim.com/share/5df75c5bbcc72fc281fbac97679c1413] [HX #12|https://vie.haiphim.com/share/933390dbc3600bd8710a48fef4997a7f] [HX #13|https://vie.haiphim.com/share/55c88d9c53ef4b9ea9b72eda813dce97] [HX #14|https://vie.haiphim.com/share/5830bc2bbfda076fdc00e649f2c82e1f] [HX #15|https://vie.haiphim.com/share/35716b82c3e8cb70a2c72c39316c1c05] [HX #16|https://vie.haiphim.com/share/dd2bdf6cb881176bc2c0c568e1a180fa] [HX #17|https://vie.haiphim.com/share/cc34f605458c15226bb56a2d79f3d62c] [HX #18|https://vie.haiphim.com/share/f67cd61e7bcf9f4d6b2c3e19e2c2d36d] [HX #19|https://vie.haiphim.com/share/a0fc5fecef9ad44aaf6ddf8c90ae1503] [HX #20|https://vie.haiphim.com/share/3a98773bbbf57f8f19010e2d754e1cb0] [HX #21|https://vie.haiphim.com/share/d68064201291ce47be8ac5d3918bcb49] [HX #22|https://vie.haiphim.com/share/de3b44f4e0e248b9d56ece385a6c1950] [HX #23|https://vie.haiphim.com/share/493c465c0ff313adb2a8164d3cdee573] [HX #24|https://vie.haiphim.com/share/f3c1eaec9dce37a8f6b301a80570dff9] [HX #25|https://vie.haiphim.com/share/73475aa6f2950924842dd59077a7be8e] [HX #26|https://vie.haiphim.com/share/cd483cdcbfa62470fa1ec3771c5fe370] [HX #27|https://vie.haiphim.com/share/b37d4650ab6bcd16657b72b343cb9595] [HX #28|https://vie.haiphim.com/share/f46a7537f2a4d9cb860b5969ed5da1db] [HX #29|https://vie.haiphim.com/share/cd7d952b109ea30fa0b8b59c7b7be36d] [HX #30|https://vie.haiphim.com/share/458858fb060a54dc9edccb7a14ccbe68] [br/Thuyết Minh] [HX #1|https://short.ink/?v=g6CJ3H4AD] [HX #2|https://short.ink/?v=EgLpo0gzE] [HX #3|https://short.ink/?v=5mCjPMG27] [HX #4|https://short.ink/?v=CuT3RX0Ii] [HX #5|https://short.ink/?v=EuWBuw1n_] [HX #6|https://short.ink/?v=bz45EdlqL] [HX #7|https://short.ink/?v=9e6JlWNEG] [HX #8|https://short.ink/?v=prllB21IU] [HX #9|https://short.ink/?v=liO_fDl5r] [HX #10|https://short.ink/?v=qik4-FkT6] [HX #11|https://short.ink/?v=SShf_Uk9s] [HX #12|https://short.ink/?v=tlrIXgpMm] [HX #13|https://short.ink/?v=lYoGSh2le] [HX #14|https://short.ink/?v=-1HmeHWng] [HX #15|https://short.ink/?v=2syqOTC_i] [HX #16|https://short.ink/?v=rwmhOuCGt] [HX #17|https://short.ink/?v=dKn8ew8U_] [HX #18|https://short.ink/?v=IEoNdP-V0] [HX #19|https://short.ink/?v=0hUSx9FYj] [HX #20|https://short.ink/?v=UsMDN3Eun] [HX #21|https://short.ink/?v=9gcJAXn4Y] [HX #22|https://short.ink/?v=FCurF-9qM] [HX #23|https://short.ink/?v=w1dsk3mB3] [HX #24|https://short.ink/?v=yqIXTENbi] [HX #25|https://short.ink/?v=vlFrpzuD8] [HX #26|https://short.ink/?v=pppx4NTWS] [HX #27|https://short.ink/?v=I35CJXRck] [HX #28|https://short.ink/?v=_YaT2OTkI] [HX #29|https://short.ink/?v=F8IVOwHpn] [HX #30|https://short.ink/?v=lfDqRwwqc] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Cao Cơ Tài, Dương Siêu Việt, Phó Tinh, Quách Thừa, Trần Ý Hàm, Từ Khai Sính, Vương Hạo Hiên, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 10/09/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 30/30 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo