Pháp Sư Vô Tâm - The Monster Killer (2015)
0 lượt xem
Pháp Sư Vô Tâm - The Monster Killer (2015)
Xem phim
[Pháp Sư Vô Tâm - The Monster Killer (2015)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 20/20 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Pháp Sư Vô Tâm - The Monster Killer [nd] Pháp Sư Vô Tâm là bộ phim nói về một người tên Vô Tâm, mang trong mình khả năng không già, không chết cũng không biết mình là ai, đến từ đâu. khả năng kỳ lạ dường như cũng không phải là vinh viễn, Vô Tâm cứ thế phiêu bạt trong dòng thời gian. Người có khả năng đó thì hoặc có thể làm nên những chuyện kinh thiên động địa, hoặc phải khổ sở cùng quẫn ăn xin đên cả vạn năm. Vô Tâm, số khổ, rơi vào trường hợp thứ 2 này. Ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc đến 300 năm, đến thời dân quốc đói quá phải bò xuống núi kiếm ăn, đóng giả làm hòa thượng đến thành Hạ Huyền… [/nd] [br/Review] [HX #1|https://www.facebook.com/Iupzc/videos/371705707834893/] [HX #2|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/407096410879150/] [HX #3|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/368910548346339/] [HX #4|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/1284465768744774/] [HX #5|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/566227824764160/] [HX #6|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/382681503771258/] [HX #7|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/311733501094680/] [HX #8|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/4835609586566727/] [9-END|https://www.facebook.com/chirohistory/videos/3288776981447085/] [br/SV Vip] [HX #1|https://1080.hdphimonline.com/share/f01287d4b412a2b16ec4a40af48d7c69] [HX #2|https://1080.hdphimonline.com/share/0780e8f5d5df0c219dcafae6e0f35043] [HX #3|https://1080.hdphimonline.com/share/785a4b39ca0768ebd5be9064105f0705] [HX #4|https://1080.hdphimonline.com/share/373d71f842ca1c1bff5a1d8b1da9f1b2] [HX #5|https://1080.hdphimonline.com/share/ad1288236b3a6b1d28115a1f92ab8bb6] [HX #6|https://1080.hdphimonline.com/share/a7cd33d1194ce48a10c5b2dce99a3cfc] [HX #7|https://1080.hdphimonline.com/share/b83b4b4fb7dee46fd2e688f76e3f3928] [HX #8|https://1080.hdphimonline.com/share/e18b6f179b6a5a068a01655542f9b6de] [HX #9|https://1080.hdphimonline.com/share/9ca90593821a015f234e9a8195ae5582] [HX #10|https://1080.hdphimonline.com/share/4530de238502b5aee3ad8eec65a4a70f] [HX #11|https://1080.hdphimonline.com/share/9e69fd6d1c5d1cef75ffbe159c1f322e] [HX #12|https://1080.hdphimonline.com/share/47ba327b57be22b98eee0e5dc3e14711] [HX #13|https://1080.hdphimonline.com/share/0ad19a1cd666b3b65b6e46ad4ccc42f5] [HX #14|https://1080.hdphimonline.com/share/646e058fac455de8d1e52c4c49baac06] [HX #15|https://1080.hdphimonline.com/share/6f350848b6612b5249daaa73cec0189b] [HX #16|https://1080.hdphimonline.com/share/5736586058c1336221a695e83618b69d] [HX #17|https://1080.hdphimonline.com/share/12ae3f826bb1b9873c71c353f3df494c] [HX #18|https://1080.hdphimonline.com/share/40dfe505df48f152d8a0c574872251aa] [HX #19|https://1080.hdphimonline.com/share/b26be92d375bc16823077bd874693e9c] [HX #20|https://1080.hdphimonline.com/share/1ea83680196dbebca4f47216650521ed] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/?v=1fk9X7cBa] [HX #2|https://short.ink/?v=wgFu72gmG] [HX #3|https://short.ink/?v=hpJz915nF] [HX #4|https://short.ink/?v=IbMM1mtIN] [HX #5|https://short.ink/?v=6M_QzAsqe] [HX #6|https://short.ink/?v=K5mWrPKEFT] [HX #7|https://short.ink/?v=n5CSOofyA] [HX #8|https://short.ink/?v=6NoSj-tLV] [HX #9|https://short.ink/?v=xzEgiIzeO] [HX #10|https://short.ink/?v=c0q3b2BPK] [HX #11|https://short.ink/?v=cdlBHv5RBE] [HX #12|https://short.ink/?v=YBXfRUOis] [HX #13|https://short.ink/?v=-zSiSpFIR] [HX #14|https://short.ink/?v=gMoqEusWhK] [HX #15|https://short.ink/?v=EN3NZUusy] [HX #16|https://short.ink/?v=lh_0umUX6] [HX #17|https://short.ink/?v=YSCceaKPY] [HX #18|https://short.ink/?v=OT8PUQHaV] [HX #19|https://short.ink/?v=2XVAmP_DyQ] [HX #20|https://short.ink/?v=DHHvi_Y5Y] [drt] Lâm Ngọc Phân [/drt] [act] Hàn Đông Quân, Kim Thần, Trần Dao, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 25/12/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 20/20 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo