Tạm Biệt Quá Khứ - Goodbye To Goodbye (2018)
0 lượt xem
Tạm Biệt Quá Khứ - Goodbye To Goodbye (2018)
Xem phim
[Tạm Biệt Quá Khứ - Goodbye To Goodbye (2018)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 40/40 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Tạm Biệt Quá Khứ - Goodbye To Goodbye [nd] Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nhất Hàn Quốc năm 2017. Jung Hyo đang mang thai nhưng bạn trai của cô không muốn giữ đứa con này lại. Jung Hyo quyết định sẽ chuyển đến ở cùng với mẹ của bạn trai cho đến khi sinh con. Hai người sống cùng nhà nảy sinh nhiều tình huống căng thẳng, nhưng hai người dần dần cố gắng tìm hiểu đối phương để hiểu nhau hơn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. [/nd] [br/Review] [TẬP 1|https://www.facebook.com/ki49.vn/videos/672477517184796/] [TẬP 2|https://www.facebook.com/Captainminhi/videos/422419272642686] [TẬP 3|https://www.facebook.com/Captainminhi/videos/307485424934297/] [TẬP 4|https://www.facebook.com/Captainminhi/videos/1666934790340872/] [br/VietSub] [HX #1|https://1080.hdphimonline.com/share/2621c58bc55296ad5035c73e74ff76ca] [HX #2|https://1080.hdphimonline.com/share/b0b36c71ef0a155300c69a618bf9b9f5] [HX #3|https://1080.hdphimonline.com/share/fb4d518989bdeae9784d99c398f86f1f] [HX #4|https://1080.hdphimonline.com/share/ad5db5924e3e97ed8a387a499efa9fa0] [HX #5|https://1080.hdphimonline.com/share/78b8d6620afcd434a4b7fb41b22e595b] [HX #6|https://1080.hdphimonline.com/share/991ede353063f823ae1d2742f8794221] [HX #7|https://1080.hdphimonline.com/share/35c04340bf1ee3538ee7751f2872b539] [HX #8|https://1080.hdphimonline.com/share/4d8d751988a68fec6e98d0a65284f530] [HX #9|https://1080.hdphimonline.com/share/756a2394d3f7efdf3bfa8c273ab24f03] [HX #10|https://1080.hdphimonline.com/share/c5e4a3d4256265592a3e0c0831ed82bd] [HX #11|https://1080.hdphimonline.com/share/9da3bbc7c90afeae7fe153b1ff238c35] [HX #12|https://1080.hdphimonline.com/share/367c78ec0bb6fe9b859d3475bafaf891] [HX #13|https://1080.hdphimonline.com/share/8d9d4a6ada2203326292becd8a961dc9] [HX #14|https://1080.hdphimonline.com/share/3258450df9cddd25e4f75cb60d0e3bc4] [HX #15|https://1080.hdphimonline.com/share/4bdef5fb6ba59b1bfe0db68275c452ab] [HX #16|https://1080.hdphimonline.com/share/b950c9c45c390b48fba52d4d93a5b2ed] [HX #17|https://1080.hdphimonline.com/share/b8ddd4e23c3d98fe4c4c61177afffac2] [HX #18|https://1080.hdphimonline.com/share/95f769a19dba19de542eff79365e3529] [HX #19|https://1080.hdphimonline.com/share/1016525395a57d3582edf0b6402ff848] [HX #20|https://1080.hdphimonline.com/share/99897197639505c33a5007bc38d456c3] [HX #21|https://1080.hdphimonline.com/share/c4896e2b7f31bdb285363d1ef8ce327e] [HX #22|https://1080.hdphimonline.com/share/f124cf87676306f9f59d23fe8e4ba0f2] [HX #23|https://1080.hdphimonline.com/share/91129851a366bb9990d7d0ad5808678e] [HX #24|https://1080.hdphimonline.com/share/c2b8ebbde383625a81ba05a0f7b7192d] [HX #25|https://1080.hdphimonline.com/share/3cdacdba0a3e4bf931fbe577ee4f94f7] [HX #26|https://1080.hdphimonline.com/share/920dcd7a5a8e7d5cafb7ae27f3783966] [HX #27|https://1080.hdphimonline.com/share/adad0f2b196a1ed3e3b9d9025c397132] [HX #28|https://1080.hdphimonline.com/share/16b872fc557900838e19f750151167e4] [HX #29|https://1080.hdphimonline.com/share/bdc087430791230685fcfa24acfc7ec0] [HX #30|https://1080.hdphimonline.com/share/e7803c8c6041d459fe3d7db32af97830] [HX #31|https://1080.hdphimonline.com/share/0dacff7f88d2efe2d6190327ca13d283] [HX #32|https://1080.hdphimonline.com/share/8480ce3751484ef6ea7471ad04eaa9a7] [HX #33|https://1080.hdphimonline.com/share/cac8ec2e0e8d39ca1612df964d942c01] [HX #34|https://1080.hdphimonline.com/share/d05c25e6e6c5d4898161e0aaf700d9c7] [HX #35|https://1080.hdphimonline.com/share/ca9eac0c76de0cab71d5b50951fe4c5f] [HX #36|https://1080.hdphimonline.com/share/6ab7fa24224ddd2c8cf2f573e68f8b13] [HX #37|https://1080.hdphimonline.com/share/0caaa766dc911a0ba41070269c4a9758] [HX #38|https://1080.hdphimonline.com/share/f474573a89a8f1da580cbfd9b0fecd33] [HX #39|https://1080.hdphimonline.com/share/1452f0389a6958d1dde205a3c5d29495] [HX #40|https://1080.hdphimonline.com/share/ea537a490c78c08866a1149ac8451043] [br/Thuyết Minh] [HX #1|https://short.ink/?v=mzGwKNxTJ] [HX #2|https://short.ink/?v=xZXGys0FI] [HX #3|https://short.ink/?v=RKp0VQm_c] [HX #4|https://short.ink/?v=RQSPMcNAG] [HX #5|https://short.ink/?v=bIQsn83w8] [HX #6|https://short.ink/?v=y2VOa9aON] [HX #7|https://short.ink/?v=hsF8Ak9z6] [HX #8|https://short.ink/?v=RZQU5q2j1] [HX #9|https://short.ink/?v=lTcS9Me9f] [HX #10|https://short.ink/?v=KKuAUhIvw] [HX #11|https://short.ink/?v=LPvYWzauk] [HX #12|https://short.ink/?v=hJBsCRdrO] [HX #13|https://short.ink/?v=ttcI85I3u] [HX #14|https://short.ink/?v=LeSuUikez] [HX #15|https://short.ink/?v=cYWjUrQsT] [HX #16|https://short.ink/?v=hPIvq365TX] [HX #17|https://short.ink/?v=ShYiK4hwh] [HX #18|https://short.ink/?v=giQP5lwFU] [HX #19|https://short.ink/?v=hbZutZAC8] [HX #20|https://short.ink/?v=K_02Gp2j9] [HX #21|https://short.ink/?v=HkhlPk3bo] [HX #22|https://short.ink/?v=Ot0oUopmC] [HX #23|https://short.ink/?v=I8nbqg6Fn] [HX #24|https://short.ink/?v=QH-ICl3vy] [HX #25|https://short.ink/?v=hRZmg3Lhg] [HX #26|https://short.ink/?v=9t61AO39G] [HX #27|https://short.ink/?v=vcWSfzlGN] [HX #28|https://short.ink/?v=gPkg_BPLM] [HX #29|https://short.ink/?v=ygZcjs5Nd] [HX #30|https://short.ink/?v=9TiBM4Es7] [drt] Kim Min Shik [/drt] [act] Bo Ah Jo, Chae Shi Ra, Lee Sung-jae, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 05/10/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 40/40 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo