Khang Hy Đế Quốc - Trần Đạo Minh (2000)
0 lượt xem
Khang Hy Đế Quốc - Trần Đạo Minh (2000)
Xem phim
[Khang Hy Đế Quốc - Trần Đạo Minh (2000)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 50/50 HD Vietsub] [info] [+] Khang Hy Đế Quốc - Trần Đạo Minh [nd] Năm Thuận Trị thứ 18, dịch bệnh đậu mùa lan rộng khắp hoàng cung. Đổng Ngạc Phi (Bác Hoằng) – ái phi của vua Thuận Trị qua đời, Thuận Trị quá đau buồn, đã bước chân vào Phật môn. Nước một ngày không thể không có vua, Hoàng thái hậu Hiếu Trang (Tư Cầm Cao Oa) đưa tứ a ca Huyền Diệp tám tuổi lên ngôi với niên hiệu Khang Hy. Quyền thần Ngao Bái (Diêu Trường An) ra sức bành trướng thế lực, thậm chí giết vua soán ngôi. Khi thế lực lớn mạnh, Khang Hy (Trần Đạo Minh) đã diệt trừ bè đảng Ngao Bái. Sau đó dẹp tam phiên, đánh tan thế lực của Chu tam thái tử – Chu Từ Quýnh (Lư Dũng), hậu duệ của tiền Minh với danh nghĩa “Phản Thanh Phục Minh”, thu phục Đài Loan, đánh bại Các Nhĩ Đan. Nhiều năm sau đó, thái hậu Hiếu Trang qua đời. Thái tử và một số quần thần phái6m mưu lật đổ ngai vàng. Khang Hy buộc truất phế ngôi vị Thái tử, và cũng từ đó mâu thuẫn hoàng tôc bắt đầu dấy lên những cơn sóng mạnh mẽ về sự tranh quyền đoạt vị… Trong “Thiên Tẩu Yến”, Khang Hy chưa kịp tuyên bố di chỉ người kế vị, đã băng hà ngay trên ngai vàng. Ông được hậu thế tôn xưng là “Thiên cổ nhất đế”. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://ok.ru/videoembed/503293217385] [HX #2|https://ok.ru/videoembed/503229844073] [HX #3|https://ok.ru/videoembed/503231482473] [HX #4|https://ok.ru/videoembed/503230499433] [HX #5|https://ok.ru/videoembed/503232399977] [HX #6|https://ok.ru/videoembed/503230106217] [HX #7|https://ok.ru/videoembed/503231875689] [HX #8|https://ok.ru/videoembed/503230761577] [HX #9|https://ok.ru/videoembed/503229909609] [HX #10|https://ok.ru/videoembed/503232662121] [HX #11|https://ok.ru/videoembed/503232137833] [HX #12|https://ok.ru/videoembed/503229778537] [HX #13|https://ok.ru/videoembed/503231154793] [HX #14|https://ok.ru/videoembed/503232531049] [HX #15|https://ok.ru/videoembed/503229581929] [HX #16|https://ok.ru/videoembed/503230040681] [HX #17|https://ok.ru/videoembed/503231613545] [HX #18|https://ok.ru/videoembed/503231941225] [HX #19|https://ok.ru/videoembed/503231023721] [HX #20|https://ok.ru/videoembed/503232268905] [HX #21|https://ok.ru/videoembed/503232006761] [HX #22|https://ok.ru/videoembed/503231285865] [HX #23|https://ok.ru/videoembed/503231744617] [HX #24|https://ok.ru/videoembed/503232334441] [HX #25|https://ok.ru/videoembed/503230630505] [HX #26|https://ok.ru/videoembed/503230892649] [HX #27|https://ok.ru/videoembed/503230433897] [HX #28|https://ok.ru/videoembed/503230958185] [HX #29|https://ok.ru/videoembed/503231220329] [HX #30|https://ok.ru/videoembed/503231089257] [HX #31|https://ok.ru/videoembed/503230564969] [HX #32|https://ok.ru/videoembed/503230302825] [HX #33|https://ok.ru/videoembed/503230368361] [HX #34|https://ok.ru/videoembed/503230696041] [HX #35|https://ok.ru/videoembed/503230827113] [HX #36|https://ok.ru/videoembed/503231351401] [HX #37|https://ok.ru/videoembed/503230171753] [HX #38|https://ok.ru/videoembed/503230237289] [HX #39|https://ok.ru/videoembed/503231416937] [HX #40|https://ok.ru/videoembed/503229713001] [HX #41|https://ok.ru/videoembed/503229975145] [HX #42|https://ok.ru/videoembed/503232596585] [HX #43|https://ok.ru/videoembed/503229516393] [HX #44|https://ok.ru/videoembed/503232465513] [HX #45|https://ok.ru/videoembed/503229647465] [HX #46|https://ok.ru/videoembed/503232203369] [HX #47|https://ok.ru/videoembed/503232072297] [HX #48|https://ok.ru/videoembed/503231810153] [HX #49|https://ok.ru/videoembed/503231679081] [HX #50|https://ok.ru/videoembed/503231548009] [drt] Trần Gia Lâm [/drt] [act] Trần Đạo Minh, Tư Cầm Cao Oa, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 15/12/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 50/50 HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo