Kỳ Hồn - Hikaru no Go (2020)
0 lượt xem
Kỳ Hồn - Hikaru no Go (2020)
Xem phim
[Kỳ Hồn - Hikaru no Go (2020)]
[stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 36/36 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Kỳ Hồn - Hikaru no Go [nd] Hikaru kì thủ cờ vây live action Kỳ Hồn kể về Thời Quang một cậu bé học sinh lớp sáu vì muốn kiếm tiền tiêu vặt nên tới nhà ông nội tìm báu vật, tình cờ cậu phát hiện ra một bàn cờ cổ. Trong khoảnh khắc chạm vào bàn cờ, linh hồn của Chử Doanh, một kỳ thủ giỏi nhất Nam Lương, ở trong bàn cờ nhập vào cơ thể Thời Quang. Chử Doanh xem cờ vây như sinh mạng của mình. Dưới sự ảnh hưởng của Chử Doanh, Thời Quang cũng dần thấy hứng thú đối với cờ vây. [/nd] [br/Review] [TẬP 1|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/813343996689766/] [TẬP 2|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/796399884693013/] [TẬP 3|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/2092397530933199/] [TẬP 4|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/831341834549678/] [TẬP 5|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/1086712802207597/] [TẬP 6|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/454914596355723/] [TẬP 7|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/1580531855682663/] [TẬP 8|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/610426567391804/] [TẬP 9|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/318663083779112/] [TẬP 10|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/1538757063205909/] [TẬP 11|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/626329275658045/] [TẬP 12|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/1480807809036000/] [TẬP 13|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/477278847261431/] [TẬP 14|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/1263003044442561/] [TẬP 15|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/603905514641319/] [TẬP 16|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/3144691005772859/] [17-END|https://www.facebook.com/108550518454614/videos/1735412876827759/] [br/VietSub] [HX #1|https://kd.hd-bophim.com/share/51da85a3c3dfa1f360b48852b64218b2] [HX #2|https://kd.hd-bophim.com/share/285a25c17f351708754cdb6d56f3962e] [HX #3|https://kd.hd-bophim.com/share/f11bec1411101c743f64df596773d0b2] [HX #4|https://kd.hd-bophim.com/share/0ae1dd3954ee840075de1395771b6c9c] [HX #5|https://kd.hd-bophim.com/share/414a7497190eaef6b5d75d5a6a11afcf] [HX #6|https://kd.hd-bophim.com/share/ebf12cb74e96e67e63783d93c534ef27] [HX #7|https://kd.hd-bophim.com/share/d04d42cdf14579cd294e5079e0745411] [HX #8|https://kd.hd-bophim.com/share/05edf455cb266ccb3ea3ac2715f87326] [HX #9|https://kd.hd-bophim.com/share/e6e713296627dff6475085cc6a224464] [HX #10|https://kd.hd-bophim.com/share/6346dc723395e1ee8ef57f4883be4cb4] [HX #11|https://kd.hd-bophim.com/share/dccab9bd9e0b69c49302025efdf19702] [HX #12|https://kd.hd-bophim.com/share/5481b2f34a74e427a2818014b8e103b0] [HX #13|https://kd.hd-bophim.com/share/77c493ec14246d748db3ee8fce0092db] [HX #14|https://kd.hd-bophim.com/share/43b52842663fa6e4100c72751d08de6f] [HX #15|https://kd.hd-bophim.com/share/f8f5161cf94df05793592f5fab95138b] [HX #16|https://kd.hd-bophim.com/share/842424a1d0595b76ec4fa03c46e8d755] [HX #17|https://kd.hd-bophim.com/share/8baca01b732cf56f7ce83df216514363] [HX #18|https://kd.hd-bophim.com/share/1b9f38268c50805669fd8caf8f3cc84a] [HX #19|https://kd.hd-bophim.com/share/c9f06bc7b46d0247a91c8fc665c13d0e] [HX #20|https://kd.hd-bophim.com/share/3f647cadf56541fb9513cb63ec370187] [HX #21|https://kd.hd-bophim.com/share/3e77a14629775492504515dc4b23deda] [HX #22|https://kd.hd-bophim.com/share/252a3dbaeb32e7690242ad3b556e626b] [HX #23|https://kd.hd-bophim.com/share/0d441de75945e5acbc865406fc9a2559] [HX #24|https://kd.hd-bophim.com/share/630b7d8dd49a0bab667498f287d68c16] [HX #25|https://kd.hd-bophim.com/share/67606d48e361ce176ca71fd54fcf4286] [HX #26|https://kd.hd-bophim.com/share/9d684c589d67031a627ad33d59db65e5] [HX #27|https://kd.hd-bophim.com/share/69eba34671b3ef1ef38ee85caae6b2a1] [HX #28|https://kd.hd-bophim.com/share/565767eb96d87d0d3af8dfb332c2003f] [HX #29|https://kd.hd-bophim.com/share/2668a7105966cae6e23901495176b8f9] [HX #30|https://kd.hd-bophim.com/share/224e5e49814ca908e58c02e28a0462c1] [HX #31|https://kd.hd-bophim.com/share/aba53da2f6340a8b89dc96d09d0d0430] [HX #32|https://kd.hd-bophim.com/share/c2964caac096f26db222cb325aa267cb] [HX #33|https://kd.hd-bophim.com/share/a385d7d1e52d89d1a445faa37f5b5307] [HX #34|https://kd.hd-bophim.com/share/da6ea77475918a3d83c7e49223d453cc] [HX #35|https://kd.hd-bophim.com/share/9001ca429212011f4a4fda6c778cc318] [HX #36|https://kd.hd-bophim.com/share/69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915] [br/Thuyết Minh] [HX #1|https://www.ok.ru/videoembed/1870970489515] [HX #2|https://www.ok.ru/videoembed/1879547316907] [HX #3|https://www.ok.ru/videoembed/1879976839851] [HX #4|https://www.ok.ru/videoembed/1879976708779] [HX #5|https://www.ok.ru/videoembed/1879976774315] [HX #6|https://www.ok.ru/videoembed/1882347145899] [HX #7|https://www.ok.ru/videoembed/1887538252459] [HX #8|https://www.ok.ru/videoembed/1887538383531] [HX #9|https://www.ok.ru/videoembed/1887538449067] [HX #10|https://www.ok.ru/videoembed/1887538317995] [HX #11|https://www.ok.ru/videoembed/1903961180843] [HX #12|https://www.ok.ru/videoembed/1903961311915] [HX #13|https://www.ok.ru/videoembed/1903961246379] [HX #14|https://www.ok.ru/videoembed/1907229264555] [HX #15|https://www.ok.ru/videoembed/1907229395627] [HX #16|https://www.ok.ru/videoembed/1917874670251] [HX #17|https://www.ok.ru/videoembed/1920957156011] [HX #18|https://www.ok.ru/videoembed/1925012982443] [HX #19|https://www.ok.ru/videoembed//1925012916907] [HX #20|https://www.ok.ru/videoembed/1941935360683] [HX #21|https://www.ok.ru/videoembed/1941935295147] [HX #22|https://www.ok.ru/videoembed/1941160266411] [HX #23|https://www.ok.ru/videoembed/1941973502635] [HX #24|https://www.ok.ru/videoembed/1941973568171] [HX #25|https://www.ok.ru/videoembed/1944030874283] [HX #26|https://www.ok.ru/videoembed/1949395978923] [HX #27|https://www.ok.ru/videoembed/1949458172587] [HX #28|https://www.ok.ru/videoembed/1961283619499] [HX #29|https://www.ok.ru/videoembed/1961284733611] [HX #30|https://www.ok.ru/videoembed/1961284668075] [HX #31|https://www.ok.ru/videoembed/1961292794539] [HX #32|https://www.ok.ru/videoembed/1961297185451] [HX #33|https://www.ok.ru/videoembed/1961297513131] [HX #34|https://www.ok.ru/videoembed/1963463084715] [HX #35|https://www.ok.ru/videoembed/1966356433579] [HX #36|https://www.ok.ru/videoembed/1966356499115] [drt] Lưu Sướng [/drt] [act] Hách Phú Thân, Hồ Tiên Hú, Trương Siêu, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 08/12/2021
Diễn viên
Trạng thái [stt/VietSub + Thuyết Minh] [stt/ 36/36 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem
Tắt Quảng Cáo